Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

De stafafdeling had taken omtrent:
-wetgeving burgerlijk recht;
-handelsrecht en burgerlijke rechtsvordering;

-verdere wetgeving van privaatrechtelijke aard.[1]

 

 

Structuur

De reorganisatie van Justitie (o.a. binnen DG Wetgeving) in de periode 1994-1996 is officieel in april 1995 van kracht geworden.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofdafdeling Rechtspersonen, Nationaliteit en Burgerlijke Staat (Justitie) 1992
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Sector Personenrecht en Ondernemingsrecht (Justitie) 1995
Sector Vermogensrecht (Justitie) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Wetgeving (Justitie) 1989 tot 1995
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1961 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a4513dae-6537-4c91-b77f-12f2a939068e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1965