Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van de organisatieonderdelen binnen het departement Justitie die zich bezig houden met het algemeen wetgevingsbeleid, publiekrecht, privaatrecht en rechtspersoonlijkheid binnen het Nederlandse recht. </p>

Structuur

<p>In 1981 wijziging van de organisatiestructuur Justitie door instelling van twee directoraten-generaal en een hoofddirectie. Voorheen verliep alle beleidsvoorbereiding en alle beleidsbepaling via de SG. De staffuncties vielen ook na 1981 nog rechtstreeks onder de SG maar de stafafdelingen Wetgeving werden per 1 juli 1989 samengebracht in een DG Wetgeving. </p><p>In maart 1996 werd de structuur van het departement opnieuw gewijzigd, ter versterking van de ketenaanpak binnen het departement, en ging het DG wetgeving op in het DG Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a3bc9948-90b4-48b3-adc4-9789d87b4bd7