Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1961
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

De stafafdeling had taken omtrent:
-staats- en volkenrecht;
-strafrecht en strafvordering;
-verdere wetgeving van publiekrechtelijke aard.[1]

 

 

Structuur

De reorganisatie van Justitie in de periode 1994-1996 (met inbegrip van het DG Wetgeving) is officieel in april 1995 van kracht geworden.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Sector Strafrecht en Sanctierecht (Justitie) 1995
Sector Staatsrecht en Bestuursrecht (Justitie) 1995
Sector Rechtspleging (Justitie) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Wetgeving (Justitie) 1989 tot 1995
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1961 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f9641d84-82a3-4b04-96cb-d0bb22edc871
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1965