Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1996
Einddatum
1998
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging ondergebrachte dienstonderdelen.

Structuur

<p>In 1996 opgericht als opvolger van het DG Wetgeving, het DG Rechtspleging en het DG Politie en Criminaliteitsbestrijding in het kader van de ketenaanpak binnen Justitie. </p><p>In 1998 is het Dg alsnog opgesplitst in twee DG's: Het directoraat-generaal Rechtshandhaving en het directoraat-generaal Wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0bc6209b-7e63-435b-b2b5-46157c86d8fe