Identiteit
Andere namen
LGP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1999
Functies en activiteiten

Verrichten van onderzoek op het gebied van de gerechtelijke pathologie, in het bijzonder de uitvoering van en het rapporteren omtrent gerechtelijke secties, in opdracht van Justitie in het kader van de (straf)rechtspleging;

Ontplooien van niet-casusgebonden activiteiten, zoals research en development, expertise (bijvoorbeeld onderwijs, advisering, voorlichting) en ondersteunende activiteiten.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b6a05337-fd1e-4226-aacf-5ccec6864943