Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van de organisatieonderdelen binnen Justitie die betrokken zijn bij het beleidsterrein Politie en Criminaliteitsbestrijding.</p>

Structuur

<p>Met ingang van 1 april 1991 is het Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken opgeheven. Tegelijkertijd is ingesteld het Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding.</p><p>In 1996 is vanuit de ketenaanpak besloten om Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging in één DG onder te brengen. Het gros van de taken van het DG Politie en Criminaliteitsbestrijding zijn bij dit nieuwe DG ondergebracht. I.v.m. de samenhang tussen preventie en justitieel jeugdbeleid is het preventiebeleid verschoven naar het nieuwe DG Preventie, Jeugd en Sancties.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken (Justitie) 1991
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties (V&J) 1996
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging (Justitie) 1996
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Adviesraad Koninklijke marechaussee (Defensie) 1989 De DG is lid van de Adviesraad Koninklijke marechaussee
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1991 tot 1996
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Korps Landelijke Politiediensten (Justitie, BZK, V&J) 1993 tot 1996
Directie Politie (Justitie) 1991 tot 1996
Directie Staats- en Strafrecht (Justitie) 1991 tot 1996
Directie Criminaliteitspreventie (Justitie) 1991 tot 1996
Gerechtelijk Laboratorium (Justitie) 1991 tot 1996
Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie (Justitie) 1991 tot 1996
Projectbureau Coördinatie Rechtshandhaving Aruba, Nederlandse Antillen en Suriname (Justitie) 1994 tot 1996
Korps Rijkspolitie (Justitie) 1991 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ed4f7044-b5ee-4ba4-a944-793fd96f11ea