Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1996
Functies en activiteiten

Coördinatie van internationale politiezaken;

De ontwikkeling en implementatie van algemeen politie- en opsporingsbeleid;

Juridische beleidszaken op het werkterrein van de politie;

Politieorganisatie en bedrijfsvoering.

Structuur

Tot 1993 verantwoordelijk voor de taakuitvoering en beleidsontwikkeling t.a.v. de Rijkspolitie. Bij wijziging van het stelsel (Politiewet 1993) is deze taak grotendeels verschoven naar Binnenlandse Zaken. Na 1993 was het KLPD nog een beheersmatige verantwoordelijkheid van Justitie, dit is in 1999 ook verschoven naar BiZa.

Omstreeks 1996 zijn de taken van de Directie Politie grotendeels overgegaan naar de Directie Strafrechtelijke Handhaving. De taakuitvoering m.b.t. coördinatie van internationale politiezaken is bij die gelegenheid verschoven naar het nieuwe DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken en Bureau Internationale Strafrechtelijke Samenwerking).

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/43abeb7c-a018-437c-baeb-3f5dd27001a7