Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
afdeling criminele zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1955
Einddatum
1961
Functies en activiteiten

De afdeling was belast met de behandeling van aangelegenheden betreffende de opsporing van strafbare feiten, voor zover deze aangelegenheden naar het oordeel van de minister van Justitie voor departementale bemoeienis in aanmerking kwamen.[1]

 

 

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1955 tot 1959
Directie Politie (Justitie) 1960 tot 1961
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/72614276-0c11-41f3-a1a6-3db6abe0b06e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1961