Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1991
Functies en activiteiten

Coördinatie en aansturing van de organisatieonderdelen binnen Justitie op de beleidsterreinen Politie en Vreemdelingenzaken.

Structuur

In 1981 wijziging van de organisatiestructuur Justitie door instelling van twee directoraten-generaal en een hoofddirectie. Voorheen verliep alle beleidsvoorbereiding en alle beleidsbepaling via de SG.

Met ingang van 1 april 1991 is het Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken opgeheven. Tegelijkertijd is ingesteld het Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding (Justitie) 1991
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Stuurgroep bestuurlijke preventie van criminaliteit 1985-07-15 Verantwoordelijk voor de instelling
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 1991
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1981 tot 1989
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Vreemdelingenzaken (Justitie) 1981 tot 1991
Directie Politie (Justitie) 1981 tot 1991
Directie Criminaliteitspreventie (Justitie) 1990 tot 1991
Gerechtelijk Laboratorium (Justitie) 1981 tot 1991
Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie (Justitie) 1981 tot 1991
Commissie voor de Politieverbindingsdienst (Justitie) 1981 tot 1991
Korps Rijkspolitie (Justitie) 1981 tot 1991
Begeleidingscommissie Vliegdienst (Justitie) 1981 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/929ef5ba-a258-4bd5-acf7-9cabd552d1f1