Identiteit
Andere namen
GL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1945
Einddatum
1999
Functies en activiteiten

Leveren van een bijdrage aan de waarheidsvinding in het strafproces;

Staan voor de ontwikkeling, toepassing en overdracht van overwegend natuurwetenschappelijke medische en/of technische methoden en technieken en de bijbehorende kennis. Hierbij zijn drie kerntaken te onderscheiden: forensisch zaakonderzoek, research development en landelijk kennis- en expertisecentrum.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2742adfc-a6be-4db4-9d61-ca8762902c64