Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1989
Functies en activiteiten

Gegevens verzamelen over de assistentie die het vliegend materieel van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie aan de Nederlandse politie geeft;

De evaluatie van deze gegevens;

Aanbevelingen doen om te geraken tot een zo efficiënt mogelijke werkwijze in samenhang met andere onderdelen van het Korps Rijkspolitie en met de korpsen van gemeentepolitie.

Structuur

Ingesteld bij beschikking 18 augustus 1976 van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Opgeheven omstreeks 1988.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken (Justitie) 1981 tot 1989
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1976 tot 1981
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/91270c9e-1b4f-4f9a-9ebc-7d5b62500e70