Identiteit
Andere namen
DVZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verrichten van werkzaamheden op het gebied van vreemdelingenbeleid in enge zin, zoals dat besloten ligt in de Vreemdelingenwet en de bijbehorende uitvoeringsregelingen en circulaires, alsmede op het gebied van het beleid ten aanzien van immigratie in het algemeen;</p><p>Initiëren, voorbereiden en deelnemen aan interdepartementaal overleg teneinde te komen tot een consistent overheidsbeleid ten aanzien van vreemdelingen;</p><p>Voorbereiden van de door Nederland in internationaal verband te nemen standpunten op het gebied van het vreemdelingenrecht en het vreemdelingenbeleid en de verdediging van die standpunten in internationaal verband;</p><p>Verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde vreemdelingenbeleid . </p>

Structuur

<p>In 1977 werd de afdeling Vreemdelingenzaken gereorganiseerd. Vanaf dat moment was de nieuwe Directie Vreemdelingenzaken verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid.</p><p>De Directie Vreemdelingenzaken werd per 1 januari 1994 verzelfstandigd tot agentschap onder de naam Immigratie –en Naturalisatiedienst (IND). Op het departement werd ter versterking van de scheiding tussen beleid en uitvoering voor de beleidskant in deze periode de Directie Vreemdelingenbeleid opgericht als opvolger van de Directie Vreemdelingenzaken. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justitie) 1977
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Vreemdelingenbeleid (Justitie) 1994
Immigratie- en Naturalisatiedienst (Justitie, BZK, V&J) 1993
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken (Justitie) 1981 tot 1991
Algemene Leiding (Justitie) 1991 tot 1993
Algemene Leiding (Justitie) 1991 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ffcf59ae-9708-43e0-9778-9d619bf1fcde