Overzicht relaties

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Rijksvreemdelingendienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1955
Einddatum
1977
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor het beleid inzake de toelating van vluchtelingen;

Verantwoordelijk voor het verblijf van vreemdelingen in Nederland;

Het bevorderen van de samenwerking tussen de bij het vreemdelingentoezicht en vreemdelingenbeleid betrokken instanties;

Het bevorderen van de samenwerking tussen de instanties die bij de grensbewaking zijn betrokken

Overleg omtrent grensbewakingsaangelegenheden in internationaal verband.

Verantwoordelijk voor de centrale vreemdelingenadministratie.

Structuur

In 1977 n.a.v. reorganisatie opgewaardeerd en uitgebreid tot Directie Vreemdelingenzaken.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Vreemdelingenzaken (Justitie) 1977
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1955 tot 1977
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2f4b5f80-49b9-4f4b-8fad-b9765008d337