Identiteit
Andere namen
IND
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een baten-lastendienst die belast is met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en van de Rijkswet op het Nederlanderschap.</p>

Structuur

<p>De Directie Vreemdelingenzaken werd per 1 januari 1994 verzelfstandigd tot agentschap onder de naam Immigratie –en Naturalisatiedienst (IND). Op het departement werd ter versterking van de scheiding tussen beleid en uitvoering voor de beleidskant in deze periode de Directie Vreemdelingenbeleid opgericht als opvolger van de Directie Vreemdelingenzaken.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e69caa2e-9b79-4f73-9e18-911562034f83