Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken
Andere namen
WIAV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Integraal verantwoordelijk voor de beleids- en bedrijfsvoering van de binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden enVreemdelingenzaken ondergebrachte dienstonderdelen.

Structuur

<p>Per 1 oktober 2006 ingesteld i.v.m. taakoverdracht Directie Wetgeving vanuit DG Wetgeving, Rechtspleging en Rechtshandhaving. </p><p>Van 1 oktober 2006 tot 22 februari 2007 bekend als DG Wetgeving, Internationale aangelegenheden, Integratie en Vreemdelingenzaken</p><p>Per 14-10-2010 opgeheven i.v.m. taakoverdracht beleidsterrein 'Vreemdelingenzaken' naar BZK. DG onder Justitie ging verder als DG Wetgeving en Internationale Zaken. Onder BZK werd de DG Vreemdelingenzaken ingesteld. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c3a72ca8-fb23-4f6c-ad32-2d3df7d35074