Overzicht relaties

Algemene Leiding (Justitie)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AL-Justitie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1989
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.

Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)

Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.

Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.

Coördineren van directie overstijgende zaken.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 1989 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (Justitie) 2004 tot 2010
Interdepartementale Commissie Integratiebeleid Etnische Minderheden en Woonwagenbewoners (BZK, Justitie) 2002 tot 2003
Directoraat-Generaal Politie en Vreemdelingenzaken (Justitie) 1989 tot 1991
Directie Vreemdelingenzaken (Justitie) 1991 tot 1993
Inspectie voor de Sanctietoepassing (Justitie, V&J) 2005 tot 2010
Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties (V&J) 1996 tot 2010
Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg (Justitie) 1989 tot 1996
Directoraat-Generaal Rechtspleging (Justitie) 1991 tot 1996
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtshandhaving en Rechtspleging (Justitie) 1996 tot 1998
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp (Justitie) 1989 tot 1991
Directoraat-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding (Justitie) 1991 tot 1996
Directoraat-Generaal Wetgeving (Justitie) 1989 tot 1996
Projectdirectoraat-generaal Vreemdelingenwet 2000 (Justitie) 2001 tot 2003
Projectdirectoraat-generaal Herinrichting Vreemdelingenketen (Justitie) 2005 tot 2008
Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht (Justitie) 1989 tot 1995
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (Justitie, V&J) 2006 tot 2010
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand (Justitie) 1998 tot 2006
Directoraat-Generaal Rechtshandhaving (Justitie) 1998 tot 2006
Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (Justitie) 2006 tot 2010
Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (Justitie) 1996 tot 2006
Directie Staats- en Strafrecht (Justitie) 1989 tot 1991
Directie Strategie (Justitie, V&J) 1996 tot 2010
Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (Justitie) 1990 tot 1996
Directie Informatieverzorging en Documentatie (Justitie) 1989 tot 1990
College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (Justitie) 1989 tot 2000
Departementale Auditdienst (Justitie, V&J) 1989 tot 2010
Directie Voorlichting (Justitie, VenJ) 1990 tot 2010
Bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs (Justitie, VenJ) 2007 tot 2010
Directie Inkoop, Huisvesting en Milieu (Justitie, V&J) 2002 tot 2010
Directie Informatisering (Justitie, V&J) 1999 tot 2010
Directie Algemene Zaken Bestuursdepartement (Justitie) 1995 tot 1999
Directie Algemene Zaken (Justitie) 1990 tot 1995
Directie Coördinatie Bedrijfsvoering (Justitie) 1995 tot 1999
Centrale Stafafdeling Informatiemanagement (Justitie) 1989 tot 1995
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie, VenJ) 1989 tot 2010
Directie Personeel en Organisatie (Justitie, VenJ) 1995 tot 2010
Centrale Directie Personeelszaken (Justitie) 1989 tot 1995
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (Justitie, VenJ) 1999 tot 2010
Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (Justitie, V&J) 2009 tot 2010
Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (Justitie) 1999 tot 2009
Beleidsacademie (Justitie, V&J) 2007 tot 2010
Justitiële Informatiedienst (Justitie, VenJ) 2006 tot 2010
Inspectie voor de Rechtshandhaving (Justitie) 1991 tot 2000
Bureau Kwaliteitszorg (Justitie) 1996 tot 2005
Centrale Hoofdafdeling Huisvesting, Materieel en Beveiliging (Justitie) 1989 tot 1990
Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (Justitie, V&J) 1999 tot 2010
Interdepartementale Commissie voor Veiligheid en Rechtshandhaving (Justitie, V&J) 1999 tot 2010
Ambtelijke commissie Beter bestuur voor burger en bedrijf (Justitie) 1995 tot 2004
Ambtelijke commissie marktwerking, deregulering en wetgevingsprojecten (EZ, Justitie) 1995 tot 2003
Immigratie- en Naturalisatiedienst (Justitie, BZK, V&J) 1994 tot 1996
Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (Justitie) 1990 tot 2004
Interdepartementale commissie voor de Harmonisatie van Wetgeving (Justitie) 1989 tot 1999
Besturingseenheid (Justitie) 1995 tot 1997
Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (Justitie) 1989 tot 1995
Adviescollege bewaking en beveiliging (Justitie) 1989 tot 1996
Interdepartementaal orgaan, bedoeld in art. 34H van de Politiewet (Justitie) 1989 tot 1993
Centrale Justitiële Documentatie (Justitie) 1989 tot 2005
Vertrouwenscommissie financiële pupillenadministratie (Justitie) 1989 tot 1990
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Justitie, VenJ) 1989 tot 2010
Hoofdafdeling Organisatie en Informatievoorziening Ministerie (Justitie) 1989 tot 1990
Directie Financieel-Economische Zaken (Justitie, VenJ) 1989 tot 2010
Kabinet (Justitie) 1989 tot 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3db47aa0-073e-430b-8c06-69ab857d9af3