Overzicht relaties

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Justitie...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
WODC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Functies en activiteiten

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is belast met:

het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, waaronder het evalueren van beleid en beleidsprogramma’s;

het adviseren over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;

het ontwikkelen, onderhouden en toegankelijk maken van data;

het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis;

de documentatie van (sociaal-)wetenschappelijke publicaties op het terrein van Veiligheid en Justitie.

Structuur

Het WODC is belast met het (laten) verrichten van (sociaal)-wetenschappelijk onderzoek. Het instituut is samengesteld uit de volgende afdelingen:

Criminaliteit, Veiligheid, Rechtshandhaving en Sancties (CVRS);

Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI);

Externe Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB);

Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa);

Documentaire Informatievoorziening (DIV);

Bedrijfsbureau.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1975 tot 1989
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/784bb25b-b762-4a1f-8b04-612c41e2ad8b