Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.</p><p>Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)</p><p>Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.</p><p>Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.</p><p>Coördineren van directie overstijgende zaken. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie en Veiligheid 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken (BZK, V&J) 2012
Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (BZK) 2010 tot 2011
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (BZK, V&J) 2010 tot 2012
Directoraat-Generaal Politie (VenJ) 2011
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (V&J) 2011
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (Justitie) 2010 tot 2011
Inspectie Veiligheid en Justitie (V&J) 2012
Inspectie voor de Sanctietoepassing (Justitie, V&J) 2010 tot 2011
Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties (V&J) 2010 tot 2011
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (Justitie, V&J) 2010
Directie Wetgeving (Justitie, V&J) 2010 tot 2012
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (V&J) 2012
Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (Justitie, V&J) 2010
Directie Financieel-Economische Zaken (Justitie, VenJ) 2010
Directie Strategie (Justitie, V&J) 2010
Directie Voorlichting (Justitie, VenJ) 2010
Bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs (Justitie, VenJ) 2010
Directie Inkoop, Huisvesting en Milieu (Justitie, V&J) 2010 tot 2011
Projectendirectie Huisvesting (VenJ) 2011
Directie Informatisering en Inkoop (VenJ) 2011
Directie Informatisering (Justitie, V&J) 2010 tot 2011
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie, VenJ) 2010
Directie Personeel en Organisatie (Justitie, VenJ) 2010
Dienstencentrum (VenJ) 2011
Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (Justitie, VenJ) 2010
Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (Justitie, V&J) 2010
Interdepartementaal Overleg voor Wetgeving en Juridische Zaken (V&J) 2013
Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (Justitie, V&J) 2010 tot 2013
Interdepartementale Commissie voor Veiligheid en Rechtshandhaving (Justitie, V&J) 2010
Beleidsacademie (Justitie, V&J) 2010 tot 2012
Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing (VenJ) 2011 tot 2015
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (VenJ) 2015
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Justitie, VenJ) 2010
Adviescollege Verloftoetsing tbs (Justitie, VenJ) 2010
Justitiële Informatiedienst (Justitie, VenJ) 2010 tot 2010
Departementale Auditdienst (Justitie, V&J) 2010 tot 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a1cf41f3-6420-45da-8a71-38e14967d2cc