Overzicht relaties

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Andere namen
V&J
J&V
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Functies en activiteiten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt zich bezig met de rechtsorde in alle stadia. Dit omvat onder meer wetgeving, preventie, handhaving, strafoplegging en slachtofferzorg.

Structuur

Het directoraat-generaal Veiligheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid zijn per 14 oktober 2010 overgegaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het ministerie van Justitie. Deze overdracht is samengegaan met een naamsverandering tot ministerie van Veiligheid en Justitie. Per 26 oktober 2017 is de naam van het ministerie gewijzigd in Ministerie van Jusititie en Veiligheid.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1a5ada27-20f2-45f0-880b-3de2e56694c1
Bronnen

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001801, houdende naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62719.html