Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CGOP)
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het georganiseerd overleg m.b.t. overheidspersoneelbeleid voor de Sector Politie. </p>

Structuur

<p>De CGOP overlegde vanaf 1960 met de beide politieministers (Justitie en BiZa) en bracht van dit overleg advies uit aan de Centrale Commissie van Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken. Tevens werd een tweetal algemene dienstcommissies in het leven geroepen: één voor de gemeentepolitie en één voor de rijkspolitie.</p><p>In 1985 werd de werking van de CGOP herzien op grond van het Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie. In 1993 kwamen de afzonderlijke dienstcommissies voor rijks- en gemeentepolitie als gevolg van de reorganisatie van de politie te vervallen.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie en Veiligheid 2010
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1993 tot 2010
Ministerie van Justitie II 1975 tot 1993
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/653a9fb4-23ca-4b4e-8ac5-238ef29380a0