Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Openbare Orde en Veiligheid
Andere namen
DGV
Directoraat-Generaal Veiligheid (BZK, V&J)
DGOOV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
2011
Functies en activiteiten

Het directoraat-generaal draagt zorg voor een integrale aanpak op het terrein van veiligheid en is verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van organisatieonderdelen binnen en buiten het kerndepartement op dit beleidsterrein.

Structuur

Per 1 september 2004 naamswijziging van DG Openbare Orde en Veiligheid in DG Veiligheid.

Per 14 oktober 2010 overgegaan van BZK naar het nieuwe ministerie V&J.

Per 1 juli 2011 opgeheven i.v.m. instelling nieuwe hoofdstructuur binnen V&J ter ondersteuning van de inbedding van het veiligheidsbeleid.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Politie (VenJ) 2011
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Adviesraad Koninklijke marechaussee (Defensie) 1989 De DG is lid van de Adviesraad Koninklijke marechaussee
Stuurgroep bestuurlijke preventie van criminaliteit 1985-07-15 Verantwoordelijk voor de instelling
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BZK) 1978 tot 2010
Algemene Leiding (VenJ) 2010 tot 2011
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1951 tot 1978
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Inspectie voor de Politie (BZK) 1993 tot 2002
Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding (BZK) 1992 tot 2002
Bureau Directeur-Generaal Veiligheid (BZK, V&J) 2004 tot 2011
Stafbureau Openbare Orde en Veiligheid (BZK) 1983 tot 2004
Directie Politie en Veiligheidsregio's (BZK, V&J) 2008 tot 2011
Directie Politie (BZK) 1956 tot 2008
Hoofdafdeling Brandweer (BZK) 1975 tot 1982
Directie Brandweer (BZK) 1982 tot 1992
Directie Rampenbeheersing en Brandweer (BZK) 1992 tot 2004
Directie Brandweer en Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (BZK) 2004 tot 2008
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (BZK) 2005 tot 2010
Afdeling Financiën Directeur-Generaal Veiligheid (BZK) 2006 tot 2011
Bureau Korpsbeheer en Relatiebeheer Agentschappen (BZK, VenJ) 1999 tot 2011
Korps Politie Caribisch Nederland (V&J) 2010 tot 2011
Brandweerkorps Caribisch Nederland (V&J) 2010 tot 2011
Directie Veiligheid en Bestuur (BZK, VenJ) 2008 tot 2011
Directie Strategie (BZK) 2004 tot 2008
Directie Crisisbeheersing (BZK) 2004 tot 2008
Directie Nationale Veiligheid (BZK, V&J) 2008 tot 2011
Bureau Landelijk Management Development Politie en Brandweer (BZK) 2001 tot 2008
Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (BZK) 1998 tot 2006
Projectdirectie C2000 (BZK) 2003 tot 2005
Eenheid Bewaking en Beveiliging (BZK) 2003 tot 2005
Directie Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten (BZK) 2000 tot 2004
Nationaal CrisisCentrum (BZK) 1990 tot 2008
Afdeling Informatiebeleid OOV (BZK) 1996 tot 2000
Project Integraal Veiligheidsbeleid (BZK) 1994 tot 1998
Landelijk Projectbureau Reorganisatie Politie (BZK en Justitie) 1991 tot 1994
Project Nazorg Reorganisatie Politie (BZK en Justitie) 1994 tot 1995
Hoofdafdeling Organisatie Bescherming Bevolking (BZK) 1956 tot 1982
Korps Landelijke Politiediensten (Justitie, BZK, V&J) 1999 tot 2011
Algemene Zaken 1956 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/eb93ded4-b700-4bcc-87d2-ee241d595996
Bronnen

Instellingsbeschikking 1995 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1995-252-p37-SC4889.html

Staatsalmanak 1949 , 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976