Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AL-BZK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1978
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1978
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Algemene Bestuursdienst (BZK) 1995 tot 2016-03-31
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (BZK) 2002
Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken (BZK, V&J) 2010 tot 2012
Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid (BZK) 1978 tot 2010
Directoraat-Generaal Management Openbare Sector (BZK) 2003 tot 2007
Projectdirectoraat-Generaal Programma Andere Overheid (BZK) 2004 tot 2007
Directoraat-Generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 1998 tot 2003
Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur (BZK) 1980 tot 2003
Directie Binnenlands Bestuur (BZK) 1978 tot 1980
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986 tot 2003
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1978 tot 1986
Directie Overheidsorganisatie en -automatisering (BZK) 1978 tot 1986
Staf (BZK) 2007 tot 2008
Directie Financiën Binnenlands Bestuur (BZK) 1978 tot 1980
Stafafdeling Constitutionele Zaken, Wetgeving en Internationale Aangelegenheden (BZK) 1996 tot 1998
Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving (BZK) 1980 tot 1996
Stafafdeling Grondwetszaken (BZK) 1978 tot 1980
Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie (BZK) 2010 tot 2012
Stafafdeling beleidscoördinatie ten aanzien van de Molukse minderheid in Nederland (BZK) 1979 tot 1979
Staf voor de Civiele Verdediging (BZK) 1978 tot 1991
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BZK) 1978 tot 2002-05-28
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (BZK, V&J) 2002 tot 2010
Interdepartementale Coördinatievergadering Personeelsbeleid Rijksdienst (BZK) 1978
Concernstaven (BZK) 2004 tot 2007
Centrale Stafdiensten (BZK) 1998 tot 2004
Directie Financieel-Economische Zaken (BZK) 1978 tot 1998
Bureau Secretaris-Generaal (BZK) 1978 tot 1998
Gemeenschappelijke Diensten (BZK) 2004 tot 2007
Directie Communicatie, Documentatie en Bibliotheek (BZK) 1993 tot 1998
Directie Communicatie (BZK) 1978 tot 1992
Directie Personeelszaken (BZK) 1978 tot 1998
Interne Accountantsdienst (BZK) 1980 tot 1987
Auditdienst (BZK) 1987 tot 1998
Afdeling Veiligheid, Gebouwen en Materieel (BZK) 1986 tot 1993
Afdeling Algemene Zaken (BZK) 1978 tot 1986
Afdeling Documentair Management en Ondersteuning (BZK) 1991 tot 1998
Bureau Algemene Secretarie (BZK) 1986 tot 1991
Directie Facilitaire Zaken (BZK) 1994 tot 1998
Directie Organisatie en Informatievoorziening (BZK) 1983 tot 1998
Adviesbureau voor Doelmatigheid en Organisatie (BZK) 1978 tot 1983
Hoofdafdeling Documentatie en Bibliotheek (BZK) 1978 tot 1993
Afdeling Coördinatie Documentatie-aangelegenheden (BZK) 1978 tot 1980
Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (BZK) 1985 tot 1988
Stafbureau Centrale Stafdiensten (BZK) 1992 tot 1998
Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering van het Abp/Loyalis (BZK) 1996
Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (BZK) 1984
Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren (BZK) 1992
Bedrijfscommissie voor de Overheid (BZK) 1995
Formatiecommissie (BZK) 1987 tot 2001
Interdepartementale Commissie Integratiebeleid Etnische Minderheden en Woonwagenbewoners (BZK, Justitie) 1980 tot 2002
Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1978 tot 2004
Ambtelijke Commissie Toezicht (BZK) 1999 tot 2000
Commissie van Onafhankelijke Deskundigen ex Art. 285 Gemeentewet (BZK) 1994 tot 2001
Rijksgebouwendienst (WenV, VenB, VRO, VROM, BZK) 2010 tot 2014
Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (BZK) 2015
Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (BZK) 2008 tot 2015
Directie Concernondersteuning (BZK) 2016
Directie Financieel-Economische Zaken II (BZK) 2016
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (BZK) 2016
Eenheid CIO en Informatiemanagement (BZK) 2016
Directie Koninkrijksrelaties (BZK) 2016
BZK Flex (BZK) 2016
Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen (BZK) 2016
Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie (BZK) 2016
Rijksdienst Caribisch Nederland (BZK) 2016
Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen (BZK) 2012 tot 2015
Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (BZK) 2007 tot 2015
Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties (BZK) 2003 tot 2015
Rijksvastgoedbedrijf (BZK) 2012 tot 2015
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (BZK) 2016
Logius (BZK) 1978 Eigenaarschap agentschap
Hoofdafdeling Financiële en Administratieve Zaken (BZK) 1978
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/38668d5f-959f-4763-9f2d-eaede2622205