Identiteit
Parallelle namen
Accountantsdienst
Andere namen
AD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Auditdienst heeft de taken, bedoeld in:<p>artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001;</p><p>het Besluit taak DAD;</p><p>artikel 3, achtste lid, van het Beheersbesluit KABGNA/KABGA 1998.</p>

Structuur

<p>In 2008 taken overgenomen door de Rijksauditdienst/Auditdienst Rijk.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Interne Accountantsdienst (BZK) 1987
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst Rijk (Financiën) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Staf (BZK) 2007 tot 2008
Concernstaven (BZK) 2004 tot 2007
Centrale Stafdiensten (BZK) 1998 tot 2004
Algemene Leiding (BZK) 1987 tot 1998
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/865f67e3-25dd-44dc-94c5-4db3fe41271f