Identiteit
Parallelle namen
Rijksauditdienst
Andere namen
ADR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het uitvoeren van de wettelijke controletaken (zoals bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001) bij de aan de Rijksauditdienst deelnemende ministeries en het onderzoeken van de centrale administratie van ’s Rijks schatkist en van het Financieel Jaarverslag van het Rijk (zoals bedoeld in artikel 67 van de Comptabiliteitswet 2001):</p><p>Het in opdracht van de deelnemende ministeries uitvoeren van vraaggestuurde auditopdrachten, het onderzoeken van de bedrijfsvoering en het uitvoeren van overige werkzaamheden;</p><p>Het adviseren van het management van de deelnemende ministeries op het gebied van sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht en het beheersen van risico’s;</p><p>Het in opdracht van de andere departementale auditdiensten uitvoeren van auditwerkzaamheden binnen de daarvoor afgesproken kaders;</p><p>Het ontwikkelen van vaktechniek op het terrein van auditing binnen de Rijksoverheid en het verzorgen van gemeenschappelijk HRM-beleid, communicatie over auditing en kennismanagement ten behoeve van de andere departementale auditdiensten en de Rijksauditdienst;</p><p>Het voeren van het rijksbrede overleg en het samenwerken met de andere departementale auditdiensten en in voorkomende gevallen het uitvoeren van rijksbrede audits.</p>

Structuur

Tussen 2008 en 2011 bekend als Rijksauditdienst (RAD), daarna als Auditdienst Rijk (ADR)

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e70656fa-4d72-485f-9b78-5f12b2fa866d