Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DAD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Overeenkomstig artikel 21 en artikel 66 van de Comptabiliteitswet en het Besluit Taak DAD heeft de departementale Auditdienst de volgende taken ten aanzien van de onderdelen, genoemd in artikel 2:</p><p>het doen van onderzoeken naar de bedrijfsvoering betreffende de kwaliteit van de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen;</p><p>het verschaffen van een bepaalde mate van zekerheid, aan te duiden als assurance, over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de beleidsvoering;</p><p>het onderzoeken van de financiële verantwoordingen op de juiste inrichting, op getrouwe weergave en rechtmatigheid, alsmede op het gevoerde financieel en materieel beheer; en</p><p>het verrichten van bijzondere onderzoeken en het uitvoeren van adviesopdrachten die voortvloeien uit de controle functie.</p>

Structuur

In het kader van de compacte rijksdienst is de Auditdienst Rijk (ADR) op 1 mei 2012 van start gegaan, als bundeling van de voormalige departementale auditdiensten met uitzondering van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het ministerie van Defensie. De auditdiensten van BZK, VROM, VWS en Financiën waren als in 2008 samengegaan. De auditdienst van VenJ is per 1 april 2013 toegetreden (en Defensie in 2014). De ADR valt organisatorisch onder het ministerie van Financiën en vervult op elk ministerie de functie van interne auditdienst. De individuele ministers zijn opdrachtgever van de onderzoeken van de Auditdienst Rijk en de ADR rapporteert over uitkomsten daarvan aan de verantwoordelijke minister.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst Rijk (Financiën) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (IenM) 2010 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/88ccd914-a669-4d78-ad55-a2cd773a5f52
Bronnen

<p>Kst. TK 33605, nr. 19, vergaderjaar 2012-2013</p><p>Bijlage Kst. TK 33605, nr. 13, vergaderjaar 2012-2013</p><p>Bijlage Kst. TK 33930, nr. 21, vergaderjaar 2014-2015</p><p>Kst. 32802 nr. 23 van 24 februari 2016</p>