Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Accountantsdienst
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het controleren van het financiële beheer en de daarover opgestelde financiële en rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van het departementaal jaarverslag.</p><p>Het verrichten van bedrijfsvoeringsonderzoeken. </p>

Structuur

<p>Tot de instelling van de Auditdienst Rijk (onder minfin) in 2008 beschikte VWS over een eigen auditdienst. Deze controletaak is overgenomen door de Auditdienst Rijk (destijds Rijksauditdienst)</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Auditdienst Rijk (Financiën) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1994 tot 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fc9ec467-ed1b-482f-8458-697279683663