Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Bestuursraad
Andere namen
BR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische
kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke
onderwerpen.</p><p>Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)</p><p>Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.</p><p>Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.</p><p>Coördineren van directie overstijgende zaken. </p>

Structuur

<p>De verzamelterm Algemene Leiding omvat de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, de Directeurs-Generaal en (indien functie is ingevuld) de Loco-Secretaris-Generaal. Ook zijn hier de secretariaten behorende bij deze functies in opgenomen.</p><p>M.b.t. alternatieve naam Bestuursraad: Op basis van voorstel oktober 1994 invoering op 29 februari 1996 van
nieuw sturingsmodel voor het departement waarbij kolommenstructuur met
DG's en centrale diensten is vervangen door een centrale bestuursraad
met beleidsdirecties, stafeenheden en facilitaire diensten. Per 7 april
1997 is dit model door problemen rond coördinatie en een onduidelijke
verdeling van verantwoordelijkheden weer vervangen door het voorgaande
SC/DG-besturingsmodel.</p><p>Gedurende bestaansperiode programmaministerie Jeugd en Gezin (2007-2010) was de SG van VWS tevens via (onder)mandaat aangewezen als SG voor het programmaministerie Jeugd en Gezin. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Algemene Leiding (WVC) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VWS) 1994 tot 2003
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VWS) 2003
Inspectie Jeugdzorg (WVC, VWS) 1994
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1994
Sociaal en Cultureel Planbureau (CRM, WVC, VWS) 1994
Directie Financieel-Economische Zaken (VWS) 1994
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (VWS) 1994
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (VWS) 2001
Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS) 1995
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (VWS) 2008
Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (VWS) 2008
Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (VWS) 2008
Directoraat-Generaal Welzijn (CRM, WVC, VWS) 1994 tot 1996
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1996
Facilitaire Dienst (VWS) 1996 tot 2009
Centrale Directie Bedrijfsvoering en Facilitaire Ondersteuning (VWS) 1994 tot 1996
Directie Informatiehuishouding (VWS) 2006 tot 2009
Directie Communicatie (VWS) 1996
Centrale Directie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek (VWS) 1994 tot 1996
Directie Internationale Zaken (VWS) 2002
Directie Sport (CRM, WVC, VWS) 1996 tot 2008
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VWS) 2002 tot 2008
Directie Curatieve Zorg (VWS) 1996 tot 2008
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (VWS) 1996 tot 2008
Directie Gehandicaptenbeleid (WVC, VWS) 1996 tot 2006
Directie Langdurige Zorg (VWS) 2006 tot 2008
Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang (VWS) 1996 tot 2005
Directie Zorgverzekeringen (V&M, WVC, VWS) 1996 tot 2008
Directie Markt en Consument (VWS) 2004 tot 2008
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid (VWS) 1998 tot 2008
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (VWS) 2006 tot 2008
Directie Jeugd (WVC, VWS) 1996 tot 2008
Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg (VWS) 2008 tot 2011
Programmadirectie Jeugd en Gezin (VWS, J&G) 2007 tot 2008
Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (VWS) 2004 tot 2008
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen (CRM, WVC, VWS) 1996 tot 2004
Directie Publieke Gezondheid (VWS) 2002 tot 2008
Directie Gezondheidsbeleid (VWS) 1996 tot 2002
Directie Preventie en Openbare Gezondheidszorg (VWS) 2002 tot 2004
Directie Lokaal Beleid (VWS) 2004 tot 2006
Directie Verpleging, Verzorging en Ouderen (VWS) 1999 tot 2006
Directie Ouderenbeleid (WVC, VWS) 1996 tot 1999
Directie Sociaal Beleid (WVC, VWS) 1996 tot 2004
Dienst Financieel en Personeel Beheer (VWS) 1996 tot 2009
Auditdienst (VWS) 1994 tot 2008
Match (VWS) 2002 tot 2005
VWS Maatschap (VWS) 2002 tot 2005
Directie Financieel Beleid Zorgsector (VWS) 1995 tot 1998
Centrale Directie Informatievoorziening (VWS) 1994 tot 1996
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1995
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1995
Inspectie voor de Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1995
Inspectie Gezondheidsbescherming (VWS) 1994 tot 2002
Nederlands Vaccin Instituut (VWS) 2003 tot 2011
Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1998
Rijksinstituut voor het Geneesmiddelenonderzoek (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1996
Directie Innovatie, Beroepen en Ethiek (VWS) 2002 tot 2006
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (VWS) 2012
Directie Bedrijfsvoering (VWS) 2009 tot 2015
Directie Organisatie en Personeel (VWS) 2012 tot 2015
Directie Personeel en Organisatie (VWS) 1994 tot 2012
Eenheid Programma's en Projecten (VWS) 2005 tot 2012
Directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (VWS) 2015
Directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (VWS) 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4ab64617-46e4-430e-9f43-a48e817c6f0b