Identiteit
Parallelle namen
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Belast met handhaving van de wettelijke voorschriften op het gebied van de volksgezondheid.

Belast met het toezicht op de juiste naleving, het opsporen van overtredingen, het zo nodig opmaken van processen-verbaal en het onderhouden van contacten met het Openbaar Ministerie.

Toezicht houden op de staat van de volksgezondheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Structuur

In 1995 opgegaan in de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1994 tot 1995
Algemene Leiding (WVC) 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1976 tot 1982
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) 1972 tot 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/231a7622-bb6f-4604-ab77-e2f6fd349e05
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1976