Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid
Andere namen
DGV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1996
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor aansturing en coördinatie van organisatieonderdelen kerndepartement (V&M, WVC en VWS) m.b.t. beleidsterrein volksgezondheid.

Structuur

In de periode februari 1996 tot april 1997 behartigden en beheerden de directeurs-generaal niet langer een directoraat-generaal maar functioneerden zij als portefeuillehouder voor bepaalde beleidsterreinen en organisatieonderdelen. De directoraten-generaal werden in februari 1996 opgeheven en pas in april 2008 opnieuw formeel ingesteld.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1994 tot 1996
Algemene Leiding (WVC) 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1972 tot 1982
Ministerie van Sociale Zaken 1960 tot 1972
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Beheer en Managementondersteuning (WVC, VWS) 1990 tot 1996
Algemeen Secretariaat (V&M, WVC) 1972 tot 1990
Hoofddirectie Gezondheidszorg (V&M, WVC) 1980 tot 1993
Directie Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingsaangelegenheden en Consumentenbeleid (WVC, WVS) 1993 tot 1996
Hoofddirectie Gezondheidsbescherming (V&M, WVC) 1980 tot 1993
Hoofddirectie Financiering en Planning (V&M, WVC) 1980 tot 1993
Directie Zorgverzekeringen (V&M, WVC, VWS) 1993 tot 1996
Directie Geneesmiddelenvoorziening (WVC, VWS) 1993 tot 1996
Directie Voeding en Veiligheid van Producten (V&M, WVC, VWS) 1993 tot 1996
Directie Ziekenhuiszorg en Topzorg (WVC, VWS) 1993 tot 1996
Directie Algemeen en Internationaal Volksgezondheidsbeleid (WVC, VWS) 1993 tot 1996
Stafbureau Beleidsontwikkeling (V&M, WVC) 1975 tot 1993
Stafafdeling Internationale Volksgezondheidsaangelegenheden (V&M, WVC) 1983 tot 1993
Directie Epidemiologie en Informatica (V&M, WVC) 1978 tot 1980
Directie Algemene Gezondheidszorg (V&M, WVC) 1975 tot 1980
Hoofdafdeling Medische Beroepen en Opleidingen (V&M) 1975 tot 1980
Hoofdafdeling Geneesmiddelen, Medische Hulpmiddelen en Infectieziekten (V&M, WVC) 1975 tot 1980
Hoofdafdeling Voedingsaangelegenheden (V&M) 1975 tot 1980
Afdeling Volksgezondheidszorg in Buitengewone Omstandigheden (V&M, WVC) 1972 tot 1984
Directie Civiele Verdediging en Vredescalamiteiten (WVC) 1984 tot 1992
Directie Planning en Bouw (V&M, WVC) 1975 tot 1980
Hoofdafdeling Inrichtingswezen (V&M) 1975 tot 1976
Afdeling Verslavingsaangelegenheden (V&M, WVC) 1979 tot 1980
Bureau Drankwetzaken (V&M, WVC) 1975 tot 1980
Directie Verzekering en Kostenbeleid Gezondheidszorg (V&M) 1975 tot 1976
Directie Gezondheidszorg (V&M) 1966 tot 1975
Directie Milieu- en Voedselhygiëne (V&M) 1971 tot 1972
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening 1971 tot 1972
Rijksinstituut voor geneesmiddelen onderzoek 1971 tot 1976
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam (V&M) 1971 tot 1976
Rijksgesticht te Grave (V&M) 1971 tot 1975
Geneeskundige inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid (V&M) 1971 tot 1976
Inspectie Drankenwet (V&M) 1971 tot 1976
Inspectie levensmiddelen (V&M, VWS) 1971 tot 1976
Inspectie hygiëne van het milieu (V&M) 1971 tot 1972
Directie Gezondheidsbescherming (V&M) 1966 tot 1970
Geneeskundige inspectie van de Geestelijke Volksgezondheid (V&M) 1971 tot 1976
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1972 tot 1976
Inspectie voor de Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1972 tot 1976
Inspectie Levensmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1971 tot 1976
Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1972 tot 1976
Rijksopleidingscentrum voor verloskundigen (SZ, V&M, WVC) 1971 tot 1976
Directie Milieuhygiëne (V&M) 1972 tot 1976
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (SZ, V&M, VROM) 1971 tot 1972
Hoofdafdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (V&M) 1976 tot 1976
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volksgezondheid (SZ) 1959
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (VWS) 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/64eaebdc-d32f-42e8-ab95-9866540f1709
Bronnen

Staatsalmanak 1976