Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
V&M
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
1982
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor beleidsterreinen:

-Volksgezondheid;

-Milieuhygiëne.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Gezondheidsraad (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
College voor Ziekenhuisvoorzieningen (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Interdepartementale Commissie voor Samenhangend en Gecoördineerd beleid voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Adviescommissies Specialistische Beroepsgroepen Gezondheidszorg (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Adviescommissie Warenwet (V&M, WVC, VWS, SZ) 1975 tot 1982
Centrale Adviescommissie voor Gebiedsaanwijzing (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1997
Destructieraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1975 tot 1982
Geneesmiddelencommissie (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Commissie van Advies voor de Dierproeven (V&M, WVC, VWS) 1977 tot 1982
Adviescommissie Vleeskeuringswet (V&M, WVC, VWS) 1977 tot 1982
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS, SZ) 1975 tot 1982
Geneeskundige Verdedigingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1975 tot 1982
Voedingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1975 tot 1982
Ziekenhuiscommissie (V&M, SZ) 1975 tot 1979
Raad voor de Buitengewone Geneeskundige en Farmaceutische Voorziening (V&M, WVC, VWS) 1976 tot 1982
Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (V&M, WVC) 1975 tot 1982
Beleidsadviescollege Automatisering Gezondheidszorg (V&M, WVC) 1977 tot 1982
Raad voor de Drinkwatervoorziening (V&M, VROM) 1975 tot 1982
Coördinatie-Commissie voor Metingen in het Milieu (V&M, VROM) 1975 tot 1982
Commissie Gezondheidsaspecten Chemicaliën en Materialen Drinkwatervoorziening (V&M, VROM) 1976 tot 1982
Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (V&M, VROM, SZ) 1975 tot 1982
Adviescommissie afgewerkte olie (V&M, VROM) 1977 tot 1982
Commissie van Advies inzake Bescherming Waterleidingbedrijven (V&M, VROM) 1975 tot 1982
Commissie Milieu & Industrie (V&M, VROM) 1979 tot 1982
Commissie ad hoc recombinant DNA werkzaamheden (V&M, VROM) 1979 tot 1982
Commissie voor de Milieueffectrapportage (V&M, VROM) 1981 tot 1982
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (V&M, VROM) 1981 tot 1982
Voorlopige Raad van Advies voor het onderzoek betreffende de gebouwde omgeving (VRO, VROM) 1976 tot 1982
Commissie Lange-Termijn Ontwikkelingen Milieubeleid (V&M) 1981 tot 1982
Raad inzake de luchtverontreiniging (V&M) 1970 tot 1981
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (V&M, VROM) 1975 tot 1982
Commissie Drinkwatervoorziening (V&M, VROM, SZ) 1975 tot 1982
Interdepartementale Waddenzeecommissie (VRO, VROM) 1977 tot 1982
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) 1972 tot 1982
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (V&M, WVC) 1975 tot 1982
Directie Epidemiologie en Informatica (V&M, WVC) 1972 tot 1978
Accountantsdienst (V&M) 1980 tot 1982
Centrale Afdeling Financieel-Economische Zaken (V&M) 1975 tot 1982
Stafafdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden (V&M) 1972 tot 1982
Centrale Afdeling Personeel (V&M) 1975 tot 1982
Centrale Afdeling Algemene Zaken (V&M) 1972 tot 1982
Centrale Afdeling Organisatie en Automatisering (V&M) 1975 tot 1982
Bureau Secretaris-Generaal (V&M) 1972 tot 1982
Stafafdeling Internationale Zaken (V&M) 1972 tot 1982
Stafafdeling Externe Betrekkingen (V&M, SZ) 1972 tot 1982
Stafbureau Lange Termijn Planning (V&M) 1972 tot 1982
Bureau Bevolkingszaken (V&M, OenW) 1977 tot 1982
Bibliotheek en Documentatie (V&M) 1980 tot 1982
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1976 tot 1982
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Inspectie voor de Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1976 tot 1982
Inspectie voor de Drankwetgeving (V&M, WVC) 1975 tot 1982
Inspectie Levensmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1976 tot 1982
Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1976 tot 1982
Rijksinstituut voor het Geneesmiddelenonderzoek (V&M, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Rijksopleidingscentrum voor verloskundigen (SZ, V&M, WVC) 1976 tot 1982
Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen (V&M, WVC) 1979 tot 1982
Directoraat-Generaal Milieubeheer (V&M, VROM) 1975 tot 1982
Directie Milieuhygiëne (V&M) 1976 tot 1980
Afdeling Comptabiliteit (V&M) 1972 tot 1976
Afdeling Organisatie (V&M) 1972 tot 1976
Afdeling Personeel (V&M) 1972 tot 1975
Directoraat-Generaal van de Milieuhygiëne (V&M) 1976 tot 1976
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1971
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/657e9bff-6bd2-45b6-a1aa-6555e715f5d7
Bronnen

Staatsalmanak 1976