Identiteit
Andere namen
ACV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De ACV wordt gehoord omtrent de krachtens de Vleeskeuringswet vast te stellen Algemene Maatregel van Bestuur tenzij een spoedige totstandkoming van een maatregel zo dringend geboden is dat het oordeel van de ACV niet kan worden afgewacht.</p><p>De ACv kan op verzoek of uit eigen beweging de minister adviseren omtrent vraagstukken verband houdende met de uitvoering van de Vleeskeuringswet. </p>

Structuur

<p>Opgeheven per 1 januari 1997 i.v.m. de invoering van de Kaderwet Adviescolleges.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1977 tot 1982
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1997
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/59b992ac-2506-4324-93a3-b35c849784f7