Identiteit
Parallelle namen
Voorlopige Raad voor de Volksgezondheid en Zorggerelateerde Dienstverlening
Andere namen
RVZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Raad heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren beleid op het gebied van de volksgezondheid en de zorg alsmede op andere gebieden, voor zover deze raakvlakken hebben met de volksgezondheid of de zorg.</p>

Structuur

<p>Voorlopige instelling per besluit 24 november 1995.</p><p>Formele instelling bij wet op de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg van 30 januari 1997. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/415399bd-3205-49b6-874f-72a4c9bf365b