Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VWS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Functies en activiteiten

Volksgezondheid

Welzijn

Sport

Per 1 januari 2013 zijn de aangelegenheden op het terrein van dierproeven waarvoor de minister van VWS verantwoordelijk was overgedragen aan de minister van Economische Zaken.

Per 26 oktober 2017 zijn de aangelegenheden op het terrein van de maatschappelijke stage door de minister van OCW overgedragen aan de minister van VWS

Per 26-04-2018 is de verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor op het terrein van de productie van medische radio-isotopen opgedragen aan de Minister voor Medische Zorg.

 

Structuur

Naamswijziging bij k.b. van 22 augustus 1994 i.v.m. verschuiven DG Cultuur naar ministerie van OCW.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1994
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2018-04-26 Beleidsontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor op het terrein van de productie van medische radio-isotopen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017-10-26 Voor zover de aangelegenheden op het terrein van de maatschappelijke stage
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 2020 VWS heeft in verband met de corona-crisis de LNAZ gevraagd een Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) op te richten.
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1994
Raad voor Gezondheidsonderzoek (WVC, VWS) 1994 tot 2008
Gezondheidsraad (V&M, WVC, VWS) 1994
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1995
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (VWS) 1995
Klachtadviescommissie Inspectie Gezondheidszorg (VWS) 2000
Commissie Preventie Iatrogene Hepatitis B (VWS) 2000
Stuurgroep Praktijkspoor (VWS) 2009 tot 2010
Stuurgroep Alles Toegankelijk (VWS) 2010
Verwijspunt Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (VWS) 2002
College voor Ziekenhuisvoorzieningen (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 2000
Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog (VWS) 2007
Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (WVC, VWS) 1994 tot 2006
College van toezicht op de Zorgverzekeringen (VWS) 2001 tot 2006
Adviescommissie Jeugdvoorlichting WO II-heden (VWS) 1998 tot 2006
Commissie Stimulering Lokaal Vrijwilligersbeleid (VWS) 2001 tot 2005
Stichting Impact (VWS) 2002 tot 2012
Stichting Cogis (VWS) 2004 tot 2012
Kennis- en Adviescentrum Impact (VWS) 2012
Operatie JONG (VWS) 2004 tot 2007
Interdepartementale Stuurgroep Ouderenbeleid (WVC, VWS) 1994 tot 2007
Commissie Sociaal en Cultureel Beleid (WVC, VWS) 1994 tot 2004
Programmacommissie Sociaal-economische Gezondheidsverschillen (VWS) 1994 tot 2002
Commissie Indisch Verzet (CRM, WVC, VWS) 1994 tot 2004
Interdepartementale Commissie voor Samenhangend en Gecoördineerd beleid voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 2001
Nationale Commissie Chronisch Zieken (WVC, VWS) 1994 tot 1999
Stuurgroep Sport, Tolerance en Fair play (VWS) 1995 tot 1998
Projectgroep Ontwikkeling Lokaal en Preventief Jeugdbeleid (VWS) 1995 tot 1998
Adviescommissies Specialistische Beroepsgroepen Gezondheidszorg (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Raad voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (VWS) 1994 tot 1997
Adviescommissie Warenwet (V&M, WVC, VWS, SZ) 1994 tot 1997
Centrale Adviescommissie voor Gebiedsaanwijzing (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Destructieraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1994 tot 1997
Geneesmiddelencommissie (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Commissie van Advies voor de Dierproeven (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Adviescommissie Vleeskeuringswet (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Commissie Intersectoraal Jeugdbeleid (CRM, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Raad voor het Jeugdbeleid (CRM, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Stuurgroep Regie in de Jeugdzorg (VWS) 1994 tot 1996
Adviescommissie Bijzondere Voorzieningen dienst- en reserveplichtig personeel KNIL (CRM, WVC, VWS) 1994 tot 1995
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS, SZ) 1994 tot 1997
Geneeskundige Verdedigingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1994 tot 1995
Voedingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1994 tot 1995
Raad voor het Ouderenbeleid (WVC, VWS) 1994 tot 1996
Raad voor de Buitengewone Geneeskundige en Farmaceutische Voorziening (V&M, WVC, VWS) 1994 tot 1997
Commissie Bezwaarschriften Awb (WVC, VWS) 1994
Jeugdinstelling Almata (VWS) 2009 tot 2014
Jeugdinstelling De Lindenhorst (VWS) 2009 tot 2014
Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (VWS) 1996 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/458106e2-2006-45ed-b969-cca32931bc72
Bronnen

Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032759&z=2013-01-19&g=2013-01-19

Besluit departementale herindeling m.b.t. de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041815&z=2019-01-16&g=2019-01-16

Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040150&z=2017-11-03&g=2017-11-03