Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Jeugdinstelling Den Engh
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2014
Geschiedenis

<ul><li>Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de gesloten jeugdzorg van het Rijk overgegaan naar de gemeenten. Dit maakte de privatisering van de rijksjeugdinstellingen Almata en De Lindenhorst noodzakelijk (Kamerstuk 31839 nr. 333, vergaderjaar 2013-2014).<br></li></ul>

Functies en activiteiten

<p>Rijks justitiële jeugdinrichting voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met ernstige gedragsproblemen.</p>

Structuur

<p>De rijks justitiële jeugdìnrichtingen Almata (Den Engh) en De Lindenhorst vielen tot 1 februari 2009 voor wat betreft het beheer onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Na de overgang komt het personeel van beide inrichtingen in dienst van de Minister van VWS en vallen deze inrichtingen voor wat betreft hun beheer onder de verantwoordelijkheid van de Minister van VWS.</p><p>In april 2011 valt het besluit om De Lindenhorst per 2013 te laten fuseren met Almata, locatie Den Dolder.</p><p>Tijdelijke BTL status in de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2014 (Stcrt. 2013-34559).</p><p> Per 1 juli 2014 (Stcrt. 2015-14233 van 29 mei 2015) nieuwe eigenaars:</p><p>- Stichting Intermetzo voor de jeugdzorg instelling Lindenhorst-Almata, Den Dolder</p><p>- Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) voor jeugdinstelling Almata Ossendrecht.</p><p>Besluit van Minister VWS en Minister FIN van 20 mei 2014, kenmerk 7591194-135925-FEZ tot opheffing van de agentschappen Almata-Ossendrecht en Lindenhorst-Almata (per 30 november 2014).</p><p></p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 tot 2014
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d600da43-5e48-4e58-a2ad-1a62c9b5535a