Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1998
Einddatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De taken van de adviescommissie bestaan uit:<p>het toetsen van de ingediende educatieve projectvoorstellen aan de in de brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 18 december 1997 (Kamerstukken II 1997/98, 20 454, nr. 43) genoemde criteria alsmede aan door de minister vast te stellen wijzigingen van die criteria;</p><p>het adviseren van de minister over kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de ingediende educatieve projectvoorstellen.</p>

Structuur

<p>Opgericht per 1 oktober 1998.</p><p>In 2006 opgevolgd door de Programmacommissie Voorlichtingsbeleid WOII.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1998 tot 2006
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Programmacommissie Voorlichtingsbeleid WO II (VWS) 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/93111800-4e02-4720-b781-efe73889adcf