Overzicht relaties

Programmacommissie Voorlichtingsbeleid WO II (VWS)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak:<p>het in het kader van een daartoe ingediende projectsubsidieaanvraag toetsen van educatieve projectvoorstellen op de volgende aspecten:</p><p>de sociaal-educatieve doelstellingen, daaronder mede begrepen de concreetheid en meetbaarheid,</p><p>de sociaal-pedagogische uitwerking,</p><p>de vakdidactische uitwerking, en de uitvoerbaarheid in schoolverband.</p><p>het adviseren van de Minister over de hiervoor genoemde aspecten.</p>

Structuur

<p>Instelling per besluit met terugwerkende kracht tot 1 juni 2006.</p><p>Opgeheven per 1 januari 2010.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Adviescommissie Jeugdvoorlichting WO II-heden (VWS) 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/469d3d7e-c2c4-4650-8356-7436658af86a