Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1980
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het bestuderen van de vraag of er aanleiding is tot erkenning van de claim tot toekenning van buitengewoon pensioen krachtens of naar analogie van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 aan daarvoor in beginsel in aanmerking te brengen oud-verzetsdeelnemers uit het voormalige Nederlands-Indië, respectievelijk van het ter zake ingenomen regeringsstandpunt en van de omtrent deze kwestie door de Tweede Kamer geuite denkbeelden en gevoelens.</p><p>Vanaf 1986 uitvoering van de Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet. </p>

Structuur

<p>Ingesteld per beschikking 22 oktober 1980.</p><p>Per 1 juni 1986 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet. </p><p>Instellingsregeling vervallen per 27 augustus 2004. </p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f6158043-52c7-4567-9588-fd4718e7800e