Identiteit
Andere namen
WVC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor beleidsterreinen:<p>Volksgezondheid</p><p>Welzijn</p><p>Cultuur</p>

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (WVC) 1982 tot 1994
Raad voor Gezondheidsonderzoek (WVC, VWS) 1987 tot 1994
Gezondheidsraad (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
College voor Ziekenhuisvoorzieningen (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (CRM, WVC) 1982 tot 1988
Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (WVC, VWS) 1982 tot 1994
Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid (CRM, WVC) 1982 tot 1987
Interdepartementale Stuurgroep Ouderenbeleid (WVC, VWS) 1987 tot 1994
Nederlandse Gezinsraad (CRM, WVC, OCW) 1982 tot 1994
Nederlandse Filmkeuring (CRM, WVC, OCW) 1982 tot 1994
Commissie Sociaal en Cultureel Beleid (WVC, VWS) 1990 tot 1994
Programmacommissie Sociaal-economische Gezondheidsverschillen (VWS) 1987 tot 1994
Commissie Indisch Verzet (CRM, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Interdepartementale Commissie voor Samenhangend en Gecoördineerd beleid voor mensen met een handicap en/of chronische ziekte (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Nationale Commissie Chronisch Zieken (WVC, VWS) 1991 tot 1994
Adviescommissies Specialistische Beroepsgroepen Gezondheidszorg (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Adviescommissie Warenwet (V&M, WVC, VWS, SZ) 1982 tot 1994
Centrale Adviescommissie voor Gebiedsaanwijzing (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Destructieraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1982 tot 1994
Geneesmiddelencommissie (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Commissie van Advies voor de Dierproeven (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Adviescommissie Vleeskeuringswet (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Commissie Intersectoraal Jeugdbeleid (CRM, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Raad voor het Jeugdbeleid (CRM, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Adviescommissie Bijzondere Voorzieningen dienst- en reserveplichtig personeel KNIL (CRM, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS, SZ) 1982 tot 1994
Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg (WVC) 1983 tot 1994
Geneeskundige Verdedigingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1982 tot 1994
Commissie Keuzen in de Zorg (WVC) 1990 tot 1992
Voedingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1982 tot 1994
Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden (CRM, WVC) 1982 tot 1993
Raad voor het Ouderenbeleid (WVC, VWS) 1988 tot 1994
Tijdelijke Commissie voor de Welzijnsinformatievoorziening (WVC) 1991 tot 1993
Contactcommissie Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen (CRM, WVC) 1982 tot 1983
Raad voor de Buitengewone Geneeskundige en Farmaceutische Voorziening (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (V&M, WVC) 1982 tot 1982
Commissie Bezwaarschriften Wet-AROB (WVC) 1982 tot 1993
Commissie Bezwaarschriften Awb (WVC, VWS) 1993 tot 1994
Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (CRM, WVC) 1982 tot 1994
Interdepartementale Coördinatiecommissie Welzijnsbeleid (WVC) 1985 tot 1990
Commissie voor Contact en Overleg inzake welzijnsbeleid t.b.v. het welzijnsbeleid buitenlandse werknemers en hun familie (CRM, WVC) 1982 tot 1986
Beleidsadviescollege Automatisering Gezondheidszorg (V&M, WVC) 1982 tot 1994
Raad voor het Cultuurbeheer (WVC, OCW) 1982 tot 1994
Mediaraad (WVC, OCW) 1987 tot 1996
Raad voor de Kunst (WVC, OCW, MaWe, CRM) 1983 tot 1994
Rijkscommissie van Advies voor bouw van Concertzalen en Schouwburgen 1982 tot 1992-12-24
Rijkscommissie van Advies voor bouw van Schouwburgen, Concertzalen en Musea 1992 tot 1994
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1982
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1982
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/afc2398a-58cf-4c9e-8ad7-fbd53505c980