Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1935
Einddatum
1997
Functies en activiteiten

Uitbrengen van advies aan de minister s van SZ, VWS, EZ en LNV over aangelegenheden verband houdende met de Warenwet.

Structuur

Opgeheven per 1 januari 1997 i.v.m. invoering Kaderwet Adviescolleges.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie bedoeld in artikel 17 van de Warenwet 1958
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1997
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Ministerie van Sociale Zaken 1960
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1a07f937-a418-41d0-94b2-85b72f87ee1d