Identiteit
Andere namen
CVZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1971
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Onze Minister op zijn verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen met betrekking tot de uitvoering van deze wet en met betrekking tot andere zaken, de doelmatige voorzieningen ter zake van ziekenhuizen en andere inrichtingen voor gezondheidszorg betreffende.</p>

Structuur

<p>Per 1 januari 2000 overgegaan in het College Bouw Zorginstellingen en omgevormd tot een ZBO. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
College Bouw Zorginstellingen (VWS) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 2000
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f96fd6fb-8396-4e8b-b485-0796f94a10a8