Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ISO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>het plegen van overleg over maatregelen en voorzieningen, welke tot doel hebben de maatschappelijke integratie van ouderen te handhaven dan wel te bevorderen;</p><p>het zorgdragen voor de voorbereiding van de rapportages van de regering aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het gevoerde en te voeren ouderenbeleid, waarbij zij zich met name baseert op een algemene inventarisatie van de vraagstukken met betrekking tot ouderen, op de beschikbare informatie die daarover bestaat en op de maatregelen en voorzieningen welke daarover bestaat en op de maatregelen en voorzieningen welke daarvoor zijn of worden getroffen, dan wel getroffen zouden kunnen worden. </p>

Structuur

<p>In 1987 opvolger van de Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid (ISB).</p><p>In
1993 wordt de taak van de ISO aangepast (Stcrt. 1993, 207). De
adviestaak van de ISO komt te vervallen, aangezien de Voorlopige Raad
voor het ouderenbeleid in die periode als adviesorgaan voor het
ouderenbeleid functioneert. </p><p>Omstreeks 2007 opgeheven.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid (CRM, WVC) 1987
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 2007
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1987 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5d0dc932-bd98-4589-afe9-7de806586065