Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
NCCZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1991
Einddatum
1999
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Verbeteren van de zorg voor een maatschappelijke positie van chronisch zieken. </p>

Structuur

<p>De in 1991 door de toenmalige staatssecretaris van WVC geïnstalleerde Nationale Commissie Chronisch Zieken moest het chronisch-ziekenbeleid een vaste plaats geven op de politieke agenda. Veel chronische aandoeningen zijn niet direct zichtbaar voor de buitenwereld, wat vaak tot onbegrip leidt . Bovendien hebben deze aandoeningen vaak een wisselend verloop met perioden waarin de aandoening minder of juist meer hinder veroorzaakt. De gezondheidszorg was hierop onvoldoende ingespeeld. De commissie stelde de Week Chronisch Zieken in, die in 1996 voor het eerst is gehouden en zich vooral concentreerde op de kwaliteit van de zorg. In 1999 is de commissie, zoals gepland na twee zittingstermijnen opgeheven.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1999
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1991 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a11ac2e6-ec37-469a-accd-f164ebe9108e