Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Adviseren van de minister op het gebied van de dierproeven.</p>

Structuur

<p>Opgeheven per 1 januari 1997 i.v.m. de invoering van de Kaderwet Adviescolleges.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1977 tot 1982
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e21b54a4-bee4-45e7-b5e9-1a1d55a06638