Identiteit
Andere namen
GECO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1960
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Advisering van de minister van VWS inzake aangelegenheden m.b.t. geneesmiddelenvoorziening. </p>

Structuur

<p>Opgeheven per 1 januari 1997 i.v.m. de invoering van de Kaderwet Adviescolleges.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1997
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4d1df80a-7eb6-46b0-9d43-be3a32539cae