Identiteit
Andere namen
IWM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Zich bezinnen, adviezen uitbrengen en voorstellen doen aan de minister over het beleid t.a.v. de bevordering van het maatschappelijk en cultureel welzijn van de in Nederland verblijvende Molukkers. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking 17-02-1976.</p><p>In 1994 taakoverdracht aan de Landelijke Advies -en Overlegstructuur Minderhedenbeleid (per 1997 het Landelijk Overleg Minderheden) onder BZK.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie Welzijn Molukkers (CRM) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Landelijk Overleg Minderheden (BZK, Justitie, VROM, BZK, SZW) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1976 tot 1982
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f1b024aa-b16c-4a7a-b225-64505b8f51d9