Identiteit
Parallelle namen
Landelijke Advies- en Overlegstructuur Minderhedenbeleid
Andere namen
LOM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Overleggen over de hoofdlijnen van het Integratiebeleid minderheden van de Rijksoverheid.</p>

Structuur

<p>In 1985 ingesteld als Landelijke Advies- en Overlegstructuur Minderhedenbeleid maar pas in 1994 wettelijke basis gekregen als zijnde adviescommissie.</p><p>Per 1997 omgevormd tot Landelijk Overlegorgaan Minderheden. </p><p>In 2003 overgegaan van BZK naar Justitie.</p><p>In 2007 bij aantreden Balkenende IV is het beleidsterrein overgegaan naar VROM.</p><p>Op 14 oktober 2010 n.a.v. departementale herindeling beheersmatige verantwoordelijkheid overgegaan van VROM naar BZK.</p><p>Per 5 november 2012 beheersmatige verantwoordelijkheid overgegaan van BZK naar SZW</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1faf5fc0-1d62-4792-b370-1465b95d6d71