Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Adviescommissie Onderzoek Minderheden
Andere namen
ACOM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1978
Einddatum
1992
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het rapporteren aan de minister op diens verzoek of uit eigen beweging over de positie van culturele minderheden in de Nederlandse samenleving. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1978 tot 1982
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1982 tot 1992
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Landelijk Overleg Minderheden (BZK, Justitie, VROM, BZK, SZW) 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d2139e7b-f000-43f1-b65c-79350923f291