Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1987
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het aandachtsgebied van de raad betreft de volgende terreinen:<p>Het medisch-wetenschappelijk onderzoek omvattende het wetenschappelijk onderzoek naar vóórkomen, ontstaan, herkennen en preventie van ziekten, behandeling van zieken of verlichting van ziektelast alsmede de hiermee verband houdende ontwikkelingen op het gebied van de technologie;</p><p>Het gezondheidszorgonderzoek omvattende het wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van het systeem van de gezondheidszorg: de structuur, de organisatie, het functioneren en de effecten van de gezondheidszorg in wisselwerking met de vraag naar en het gebruik van die zorg, alsmede de hiermee verband houdende ontwikkelingen op het gebied van de technologie.</p>

Structuur

<p>De raad werd als Raad voor Gezondheidsonderzoek i.o. ingesteld bij beschikking van 4 maart 1987.</p><p>Formele instelling bij besluit 24 oktober 1996.</p><p>Per 1 februari 2008 ondergebracht bij de Gezondheidsraad met behoud van taken i.v.m. intrekking van de Raamwet Sectorraden onderzoek en ontwikkeling.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Gezondheidsraad (V&M, WVC, VWS) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1987 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 2008
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/087bc29d-0c23-464c-bd67-2500cf55395d