Identiteit
Parallelle namen
Nationale Raad
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1997
Functies en activiteiten

De taak van de Nationale Raad was tweeledig:

Aan de Minister(s) op verzoek of uit eigener beweging van advies te dienen met betrekking tot de structuur, de uitvoering, de kwaliteit en de doelmatigheid van de gezondheidszorg, de uitvoering van de wetten die de volksgezondheid betreffen, alsmede alle andere zaken welke van belang zijn voor de volksgezondheid.

Door overleg de samenwerking te bevorderen tussen de openbare lichamen en diensten, en de particuliere rechtspersonen en instellingen welke zelf of wier leden werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid.

Structuur

Per 1 januari 1997 opgegaan in de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg i.v.m. invoering Kaderwet Adviescolleges.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centrale Raad voor de Volksgezondheid 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1997
Ministerie van Sociale Zaken 1976
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/db4b56d3-cd4d-41ec-874d-323a12512880