Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Andere namen
OCW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1994
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor het onderwijs, wetenschapsbeleid, cultuur- en mediabeleid.

De beleidsterreinen emancipatie en kinderopvang zijn per 22-02-2007 overgekomen van het ministerie van SZW. Het beleidsterrein kinderopvang is per 14 oktober 2010 weer terug naar SZW.

Per 26-10-2017 zijn de aangelegenheden op het terrein van de maatschappelijke stage overgedragen aan de minister van VWS.

Per 26-10-2017 zijn de taken mbt landbouwonderwijs ("groen onderwijs") door EZK aan OCW overgedragen.

De coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255) is per 1 januari 2021 overgegaan naar de minister van EZK.

Structuur

Dit Ministerie heeft een naamswijziging gehad, naar aanleiding van de integratie van het cultuurbeleid (OenW naar OCW), dat afkomstig is van voorgaande ministeries WVC en CRM. Hierbij is er sprake geweest van een organisatiestructuur verplaatsing (1994) naar het Ministerie van OCW, hierbij lettend dat er een bestuursraadmodel van kracht was bij OCW, maar desondanks is de gehele DG structuur met betrekking tot het cultuurbeleid hierin verwerkt.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (OCW) 1994
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (OenW, OCW) 1994
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (OenW, OCW) 1994
Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (OCW) 2005
Rijkscommissie van Advies voor bouw van Concertzalen en Schouwburgen 1994
Commissie van Overleg Sectorraden onderzoek en ontwikkeling (OenW, OCW) 1994 tot 2009
Interdepartementale Werkgroep TNO (OenW, OCW) 1994 tot 2006
Commissie Ekkart (OCW) 1999 tot 2007
Interdepartementaal Overleg voor het Wetenschapsbeleid (OenW, OCW) 1994 tot 2001
Raad voor de Kunst (WVC, OCW, MaWe, CRM) 1994 tot 1996
Raad voor het Cultuurbeheer (WVC, OCW) 1994 tot 1996
Mediaraad (WVC, OCW) 1994 tot 1996
Nederlandse Gezinsraad (CRM, WVC, OCW) 1994 tot 2007
Nederlandse Filmkeuring (CRM, WVC, OCW) 1994 tot 1999
Commissie van Toezicht Bescherming Persoonsgegevens (OCW) 2004 tot 2010
Adviesraad voor het Onderwijs (OenW, OCW) 1994 tot 1995
Bestuursraad (OenW, OCW) 1994
Rijkscommissie van Advies voor bouw van Schouwburgen, Concertzalen en Musea 1995 tot 2004
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1994
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1994
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021-01-01 erkenning van beroepskwalificaties
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010-10-14 Beleidsterrein kinderopvang is van OCW naar SZW gegaan
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010-10-14 Beleidsterrein kinderopvang is van OCW naar SZW gegaan
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017-10-26 Voor zover de aangelegenheden op het terrein van de maatschappelijke stage
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021-01-01 erkenning van beroepskwalificaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog 2001-12-23 De minister van OCW is politiek verantwoordelijk, de commissie verricht de werkzaamheden in onafhankelijkheid
Innovatieplatform (2004-2007) 2001-01-01 tot 2007-05-09 Het innovatieplatform is ingesteld op voordracht van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Innovatieplatform (2007-2010) 2007-04-25 tot 2010-05-01 Ingesteld op voordracht van de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding 2022-05-01 De benoeming van de leden is op voordracht van de Minister van BZK, gehoord de Minister van OCW
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a132b71b-4c28-4622-9a5d-f9a7d1026d69
Bronnen

Besluit van 22 februari 2007, nr. 07.000671, houdende departementale herindeling met betrekking tot de emancipatie en kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021355&z=2007-02-22&g=2007-02-22

Besluit departementale herindeling kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028850&z=2010-10-20&g=2010-10-20

Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040150&z=2017-11-03&g=2017-11-03

Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040149&z=2017-11-05&g=2017-11-05

Besluit van 16 september 2020 nr. 2020001673, houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044130&z=2021-01-01&g=2021-01-01